Cốc ly giấy dùng 1 lần

Ly giấy là sản phẩm vừa bảo vệ môi trường vừa an toàn cho sức khỏe người dùng. Vì thế sản phẩm này càng ngày càng được sử dụng rộng rãi.